فیلتر ایمکس


مقایسه کالا (0)

فیلتر شنی سری P

فیلتر شنی سری P

قیمت(ریال)ابعاد CMآبدهیسایز لوله INCHسلیس مورد نیازحجم تصفیه M3/HRمدلقطرارتفاعM3/HRGPM35553/4..

0 ریال
فیلتر کارتریجی

فیلتر کارتریجی

قیمت(ریال)حجم تصفیهقطر CMارتفاع CMآبدهی GPMآبدهی M3/Hسایز اتصالاتمدل9023575011.411/2CF50136237575171..

0 ریال
فیلترشنی سری MFS

فیلترشنی سری MFS

قیمت(ریال)ابعاد CMآبدهیسایز لوله INCHسلیس مورد نیازحجم تصفیه M3/HRمدلقطرارتفاعM3/HRGPM7759685/233922..

0 ریال
قیلتر شنی سری NL

قیلتر شنی سری NL

قیمت(ریال)ابعاد CMآبدهیسایز لوله INCHسلیس مورد نیازسطح فیلتراسیونM2مدلقطرارتفاعM3/HR88,165,000140157..

0 ریال
سیلیس کریستالی

سیلیس کریستالی

سیلیس کریستالی سایز 0.5 تا 0.8 میلیمتر در بسته های 25 کیلوگرمی..

0 ریال
فیلتر شنی سری HD
فیلتر شنی سری MFV

فیلتر شنی سری MFV

قیمت(ریال)ابعاد CMآبدهیسایز لوله INCHسلیس مورد نیازحجم تصفیه M3/HRمدلقطرارتفاعM3/HRGPM43625/73311/24..

0 ریال
فیلتر شنی سری V
فیلتر یدکی کارتریج
نمايش 1 تا 9 از 10 (2 صفحه)