چراغ P50-LED

چراغ P50-LED

تولیدکننده:Emaux
مدل کالا:P50-LED
موجودی:در انبار
  • 7,400,000 ریال

گزینه های موجود

قیمت(ریال)وات/ولتاژرنگبندیضخامت mmقطر mmتوکار/روکارجنس قابمدلکد

8W/12V14رنگ66242روکارABSDP100-LED88042252
35W/12V14رنگ44.5262روکارABSELUMEN-RGB88045551
35W/12Vآفتابی44.5262روکارABSELUMEN-WW88045558
35W/12Vمهتابی98.5261توکارS/S 304H200-CW88046455
35W/12V14رنگ98.5261توکارS/S 304H200-RGB88046454
35W/12Vآفتابی98.5261توکارS/S 304H200-WW88046458
20W/12V14رنگ160260توکارABSP300-P-RGB-REMOTE88045466
35W/12Vمهتابی178282توکارABSP300-P-CW88041308
35W/12V14رنگ178282توکارABSP300-P-RGB88045762

35W/12V14رنگ178282توکارS/S 304P300-S-RGB88046458
35W/12Vآفتابی178282توکارS/S 304P300-S-WW88045764
20W/12V
97.582توکارپلاستیکP50 – هالوژن88040101
1W/12Vمهتابی97.582توکارپلاستیکP50-LED88041101
75W/12V
66230روکارABSTP100- هالوژن88040602
8W/12Vمتابی66230روکارABSTP100-LED-W88040652
8W/12V14رنگ66230روکارABSTP100-LED-RGB88040652