فیلتر شنی سری MFV

فیلتر شنی سری MFV

تولیدکننده:Emaux
مدل کالا:فیلتر شنی سری MFV
امتیازهای جایزه:1000
موجودی:در انبار
  • 49,890,000 ریال

گزینه های موجود

قیمت(ریال)ابعاد CMآبدهیسایز لوله INCHسلیس مورد نیازحجم تصفیه M3/HRمدل
قطرارتفاعM3/HRGPM
49,890,00043625/73311/24060MFV17
55,720,00050715/1046.211/27080MFV20
66,800,00060803/1462.911/2125114MFV24
78,570,00067913/2089.32185162MFV27
99,050,00078957/24108.72320197MFV31
133,080,000871059/301362430247MFV35