فیلترشنی سری MFS

فیلترشنی سری MFS

فیلترشنی سری MFS

تولیدکننده:Emaux
مدل کالا:فیلترشنی سری MFS
موجودی:در انبار
  • 0 ریال

گزینه های موجود

قیمت(ریال)ابعاد CMآبدهیسایز لوله INCHسلیس مورد نیازحجم تصفیه M3/HRمدل
قطرارتفاعM3/HRGPM

7759685/23392232023MFS31

87510865/30508243030MFS35