فیلتر شنی سری P

فیلتر شنی سری P

فیلتر شنی سری P

تولیدکننده:Emaux
مدل کالا:فیلتر شنی سری P
موجودی:در انبار
  • 0 ریال

گزینه های موجود

قیمت(ریال)ابعاد CMآبدهیسایز لوله INCHسلیس مورد نیازحجم تصفیه M3/HRمدل
قطرارتفاعM3/HRGPM

35553/418.911/22034P350

405912/626.911/23548P400

45648/734.311/24562P450

53678/1047.511/28586P500

63773/1567.311/2145112P650

71852/1984.511/2210153P700