فیلتر شنی سری MFV

فیلتر شنی سری MFV

تولیدکننده:Emaux
مدل کالا:فیلتر شنی سری MFV
امتیازهای جایزه:1000
موجودی:در انبار
  • 0 ریال

گزینه های موجود

قیمت(ریال)ابعاد CMآبدهیسایز لوله INCHسلیس مورد نیازحجم تصفیه M3/HRمدل
قطرارتفاعM3/HRGPM

43625/73311/24060MFV17

50715/1046.211/27080MFV20

60803/1462.911/2125114MFV24

67913/2089.32185162MFV27

78957/24108.72320197MFV31

871059/301362430247MFV35