فیلتر ایمکس


مقایسه کالا (0)

فیلتر شنی سری P

فیلتر شنی سری P

قیمت(ریال)ابعاد CMآبدهیسایز لوله INCHسلیس مورد نیازحجم تصفیه M3/HRمدلقطرارتفاعM3/HRGPM35553/4..

6,100,000 ریال
فیلتر کارتریجی

فیلتر کارتریجی

قیمت(ریال)حجم تصفیهقطر CMارتفاع CMآبدهی GPMآبدهی M3/Hسایز اتصالاتمدل9023575011.411/2CF50136237575171..

6,700,000 ریال
فیلترشنی سری MFS

فیلترشنی سری MFS

قیمت(ریال)ابعاد CMآبدهیسایز لوله INCHسلیس مورد نیازحجم تصفیه M3/HRمدلقطرارتفاعM3/HRGPM7759685/233922..

25,300,000 ریال
قیلتر شنی سری NL

قیلتر شنی سری NL

قیمت(ریال)ابعاد CMآبدهیسایز لوله INCHسلیس مورد نیازسطح فیلتراسیونM2مدلقطرارتفاعM3/HR88,165,000140157..

96,980,000 ریال
سیلیس کریستالی

سیلیس کریستالی

سیلیس کریستالی سایز 0.5 تا 0.8 میلیمتر در بسته های 25 کیلوگرمی..

1,200,000 ریال
فیلتر شنی سری HD

فیلتر شنی سری HD

..

8,000,000 ریال
فیلتر شنی سری MFV

فیلتر شنی سری MFV

قیمت(ریال)ابعاد CMآبدهیسایز لوله INCHسلیس مورد نیازحجم تصفیه M3/HRمدلقطرارتفاعM3/HRGPM43625/73311/24..

9,200,000 ریال
فیلتر شنی سری V

فیلتر شنی سری V

..

7,500,000 ریال
فیلتر یدکی کارتریج

فیلتر یدکی کارتریج

..

1,500,000 ریال
نمايش 1 تا 9 از 10 (2 صفحه)