اسکیمر EM 0040

اسکیمر EM 0040

تولیدکننده:Emaux
مدل کالا:اسکیمر
موجودی:در انبار
  • 0 ریال

  • امتیازهای جایزه لازم برای خرید این کالا: 100

گزینه های موجود

قیمت(ریال)توضیحاتمدل

اسکیمر استاندارد بزرگEM0030-SC

اسکیمر دهانه باز بزرگEM0040-R

اسکیمر EXTENTIONEM0050-R

اسکیمر استاندارد متوسطEM0130-SC

اسکیمر دهانه باز متوسطEM0140-SC

اسکیمر استاندارد کوچکEM0010-R

اسکیمر دهانه باز کوچکEM0020-R