کلرزن نمکی ایمکس

کلرزن نمکی ایمکس

تولیدکننده:Emaux
مدل کالا:کلرزن نمکی ایمکس
امتیازهای جایزه:600
موجودی:در انبار
  • 0 ریال

گزینه های موجود

قیمت(ریال)حجم استخر M3قابلیت تزریق GR/Hمدل
4515SSC15
7525SSC20
15045SSC25
Memory
test 1 8gb
Processor
No. of Cores 1