اسکیمر استخر

جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)

اسکیمر EM 0030

اسکیمر EM 0030

قیمت(ریال)توضیحاتمدل2،500،000اسکیمر استاندارد بزرگEM0030-SC3،500،000اسکیمر دهانه باز بزرگEM0040-R3،0..

2,500,000 ریال
اسکیمر EM 0040

اسکیمر EM 0040

قیمت(ریال)توضیحاتمدل2،500،000اسکیمر استاندارد بزرگEM0030-SC3،500،000اسکیمر دهانه باز بزرگEM0040-R3،0..

3,500,000 ریال
اسکیمر EM 0050

اسکیمر EM 0050

قیمت(ریال)توضیحاتمدل2،500،000اسکیمر استاندارد بزرگEM0030-SC3،500،000اسکیمر دهانه باز بزرگEM0040-R3،0..

3,000,000 ریال
اسکیمر EM0010

اسکیمر EM0010

قیمت(ریال)توضیحاتمدل2،500،000اسکیمر استاندارد بزرگEM0030-SC3،500،000اسکیمر دهانه باز بزرگEM0040-R3،0..

1,200,000 ریال
اسکیمر EM0020

اسکیمر EM0020

قیمت(ریال)توضیحاتمدل2،500،000اسکیمر استاندارد بزرگEM0030-SC3،500،000اسکیمر دهانه باز بزرگEM0040-R3،0..

1,700,000 ریال
اسکیمر EM0130

اسکیمر EM0130

قیمت(ریال)توضیحاتمدل2،500،000اسکیمر استاندارد بزرگEM0030-SC3،500،000اسکیمر دهانه باز بزرگEM0040-R3،0..

2,300,000 ریال
اسکیمر EM0140

اسکیمر EM0140

قیمت(ریال)توضیحاتمدل2،500،000اسکیمر استاندارد بزرگEM0030-SC3،500،000اسکیمر دهانه باز بزرگEM0040-R3،0..

2,900,000 ریال
نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)